Zameldowanie w Polsce a rezydentura w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii

Na wstępie należy podkreślić że w Niemczech nie ma lekarzy rezydentów. To termin odnoszący się do polskiego systemu. W Niemczech, Austrii i w Szwajcarii rozpoczyna się po prostu specjalizację, po uprzedniej rozmowie z Chefarzt, który przyjmuje do pracy na oddziale i melduje w odpowiedniej Ärztekammer (izbie lekarskiej). Taka osoba otrzymuje tytuł Assistenzarzt i jest opłacana przez szpital, nie przez państwo.

Czy można być rezydentem w Niemczech jednocześnie mieszkając w Polsce?

Teoretycznie można mieszkać, gdzie się chce. Jednakże w niektórych landach, żeby móc otrzymać prawo wykonywania zawodu (Approbation) i rozpocząć pracę konieczne jest zameldowanie w Niemczech. W tym miejscu warto zauważyć, że w Niemczech obowiązkowo należy się zameldować w Meldeamt (urzędzie meldunkowym) przy każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania (również wynajmując pokój).

Czy trzeba być zameldowanym w danym Landzie przed ubieganiem się o prawo do zawodu (PWZ) w nim?

W tej sytuacji są dwie możliwości.Aby móc ubiegać się o FSP trzeba być albo w danym landzie zameldowanym albo uzyskać od przyszłego pracodawcy Zusage, czyli zgodę na przyjęcie do pracy. Taki dokument załączamy wtedy do Aprobationsunterlagen i składamy w wybranej Ärztekammer. Żeby otrzymać taką Zusage warto wcześniej odbyć praktyki w tym szpitalu (Famulatur lub Hospitation), ponieważ wydaje ją Chefarzt oddziału.


Opublikowano

w