Tag: Fachsprachprüfung

  • Czy można być rezydentem w Niemczech jednocześnie mieszkając w Polsce czy miejsce zameldowania powoduje jakiś problem?

    W Niemczech nie ma REZYDENTÓW. To termin odnoszący się do Polski. W Niemczech rozpoczynasz specjalizację, po uprzedniej rozmowie z Chefarztem, który Cię przyjmuje do pracy na oddziale i melduje w Ärztekammer, że zaczynasz specjalizację na jego oddziale. Jesteś opłacany przez szpital, nie przez państwo. Możesz teoretycznie mieszkać, gdzie chcesz. Jednakże w niektórych landach, żeby móc otrzymać prawo wykonywania zawodu i…

  • Czy rzeczywiście w niektórych Landach FSP jest łatwiejsze?

    Czy rzeczywiście w niektórych Landach FSP jest łatwiejsze?

    FSP (Fachsprachprüfung) to bardzo złożony egzamin, w którym jak w każdym innym trzeba mieć trochę szczęścia. Wg zasady „łatwe jest to, co umiemy”. Jeśli jesteś dobrze merytorycznie i językowo przygotowany, to ten egzamin nie powinien być żadnym problemem. Jest to egzamin ustno-pisemny, wiadomo komisje są różne, mniej lub bardziej przychylne zdającemu. Punkt wyjścia praca ze schematem, który oddałyśmy do…