Tag: Approbation

  • Co to jest Aprobacja i jak ją uzyskać? 

    Approbation to inaczej niemieckie prawo do wykonywania zawodu. Każda Ärztekammer ma na swojej stronie internetowej dokładny wykaz niezbędnych dokumentów (np. Dyplom ukończonych studiów, zaświadczenie o niekaralności, certyfikat językowy B2/C1…), które trzeba złożyć, by móc ubiegać się o FSP, czy SprachFachPrüfung. Po zdaniu tego egzaminu (egzamin ustno-pisemny) otrzymuje się tzw. Approbation czyli niemieckie prawo do wykonywania…