15 lipca 2018

Specjalizacja w Niemczech – informacje

Powodem ogromnego zainteresowania przyszłych lekarzy dalszym kształceniem oraz specjalizacją w Niemczech jest jak wiecie nieustający problem z zapewnieniem wystarczającej liczby miejsc na konkretne specjalizacje Rozpoczęcie specjalizacji poza granicami kraju daje Wam właśnie taką możliwość.

Specjalizacja w Niemczech gwarantuje normowany czas pracy, naukę w bardzo dobrych warunkach nie tylko lokalowo-sprzętowych, ale przede wszystkim adekwatny zarobek za wykonaną pracę. Wynagrodzenie początkującego lekarza bez specjalizacji plasuje się między 2500 – 5100 (z dyżurami) EUR brutto/miesięcznie.

Znajomość języka- wymagania dotyczące podjęcia specjalizacji w Niemczech:

Warunkiem rozpoczęcia specjalizacji w Niemczech jest znajomość języka przynajmniej na poziomie B2, najlepiej C1 zgodnie z klasyfikacją Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER).

Konieczny jest ponadto certyfikat uwiarygadniający osiągnięty poziom. Dokument ten wymagany jest do uzyskania Approbation – niemieckiego prawa wykonywania zawodu. Wskazane są tutaj certyfikaty z Goethe Institut (GZ: B2/ C1), do których rzetelnie przygotowujemy na wszystkich kursach ogólnych w Centrum Języka Niemieckiego Kastel & Germany. Przygotowując się do specjalizacji w Niemczech powinieneś koniecznie zadbać o skompletowanie ww. dokumentów.

Aprobacja

Approbation – jest to niemiecki odpowiednik polskiego prawa wykonywanie zawodu lekarza. W celu uzyskania prawa wykonywanie zawodu lekarza należy zapoznać się z instrukcją złożenia dokumentów znajdującej się na stronie Izby Lekarskiej (Ärztekammer) w preferowanym Bundeslandzie. Przede wszystkim należy wypełnić kwestionariusz aplikacyjny oraz dołączyć następujące dokumenty w formie tłumaczeń notarialnych:

  • Życiorys w formie tabeli
  • Zaświadczenie uzyskane od pracodawcy o planowanym zatrudnieniu(Einstellungzusage)
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Badanie powinno być wykonane przez niemieckiego lekarza lub w niemieckiej jednostce medycznej (Szpital lub Ośrodek Zdrowia)
  • Dyplom lekarski
  • Polskie Prawo Wykonywanie Zawodu
  • Certyfikat znajomości języka niemieckiego – minimum B2, najlepiej Goethe Institute
  • Zaświadczenie o niekaralności (Polizeiliches Führungszeugnis)

Potrzebujesz wsparcia?

Skorzystaj z naszej pomocy! – zobacz stronę

Interessante Arbeitsangebote

Czas zacząć poznawać niemiecki rynek pracy, na którym zaobserwujecie ciągłe zapotrzebowanie i otwartość na zatrudnienie lekarzy.

Przydatne linki z ciekawymi propozycjami:


Specjalizacja - medycyna w niemczech - Kastel & Germany