Specjalizacja w Niemczech – informacje


Powodem ogromnego zainteresowania przyszłych lekarzy dalszym kształceniem oraz specjalizacją w Niemczech jest nieustający problem z zapewnieniem wystarczającej liczby miejsc na konkretne specjalizacje w Polsce. Rozpoczęcie specjalizacji poza granicami kraju daje możliwość kształcenia w wybranym kierunku.

Specjalizacja w Niemczech gwarantuje normowany czas pracy, naukę w bardzo dobrych warunkach lokalowo-sprzętowych oraz adekwatny zarobek za wykonaną pracę. Wynagrodzenie początkującego lekarza bez specjalizacji plasuje się między 2500 – 5100 (z dyżurami) EUR brutto/miesięcznie.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby dostać się na specjalizację lekarską w Niemczech?

Certyfikaty językowe to podstawowe wymagania dotyczące podjęcia specjalizacji w Niemczech. Warunkiem rozpoczęcia specjalizacji w Niemczech jest znajomość języka przynajmniej na poziomie B2, najlepiej C1 zgodnie z klasyfikacją Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER).

Konieczny jest ponadto certyfikat uwiarygadniający osiągnięty poziom. Dokument ten wymagany jest do uzyskania Approbation – niemieckiego prawa wykonywania zawodu. Wskazane są tutaj certyfikaty z Goethe Institut (GZ: B2/ C1), do których rzetelnie przygotowujemy na wszystkich kursach ogólnych w Centrum Języka Niemieckiego Kastel & Germany. Planując specjalizację w Niemczech, powinieneś koniecznie zadbać o skompletowanie ww. dokumentów.

W naszym centrum językowym prowadzimy zajęcia z języka niemieckiego dla lekarzy, rezydentów i studentów. Z nami przygotujesz się na egzamin niemiecki dla rezydentów. Zajęcia prowadzimy w formie zdalnej i stacjonarnie.

Pełnie praw do wykonywania zawodu i rozpoczęcia specjalizacji zyskują obcokrajowcy, którzy nie ukończyli nauki na niemieckiej uczelni, ale pozytywnie zdali egzamin FSP. Jest to egzamin potwierdzający nie tylko dobra znajomość języka ogólnego, ale także biegłe posługiwanie się językiem zawodowym, na przykład medycznym. W naszym centrum językowym zajęcia prowadzą lektorzy biegle władający językiem niemieckim medycznym. Program zajęć dostosowujemy indywidualnie do umiejętności i zakresu wiedzy kursantów. Jeśli specjalizacja lekarska w Niemczech jest twoim celem, to nie czekaj, zapisz się na kurs językowy już dziś!

Aprobacja i certyfikat znajomości języka niemieckiego

Approbation – jest to niemiecki odpowiednik polskiego prawa wykonywanie zawodu lekarza. W celu uzyskania prawa wykonywanie zawodu lekarza należy zapoznać się z instrukcją złożenia dokumentów znajdującej się na stronie Izby Lekarskiej (Ärztekammer) w preferowanym Bundeslandzie. Przede wszystkim należy wypełnić kwestionariusz aplikacyjny oraz dołączyć następujące dokumenty w formie tłumaczeń notarialnych:

  • Życiorys w formie tabeli
  • Zaświadczenie uzyskane od pracodawcy o planowanym zatrudnieniu (Einstellungzusage)
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Badanie powinno być wykonane przez niemieckiego lekarza lub w niemieckiej jednostce medycznej (Szpital lub Ośrodek Zdrowia)
  • Dyplom lekarski
  • Polskie Prawo Wykonywanie Zawodu
  • Certyfikat znajomości języka niemieckiego – minimum B2, najlepiej Goethe Institute
  • Zaświadczenie o niekaralności (Polizeiliches Führungszeugnis)

Potrzebujesz wsparcia?

Skorzystaj z naszej pomocy! – zobacz stronę

Interessante Arbeitsangebote

Czas zacząć poznawać niemiecki rynek pracy, na którym zaobserwujecie ciągłe zapotrzebowanie i otwartość na zatrudnienie lekarzy. Specjalizacje lekarskie Niemcy to szansa na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i rozpoczęcia kariery w dużej i nowoczesnej placówce medycznej na terenie Niemiec! Nasze kursy językowe ułatwią ci podjęcie pracy oraz otworzą wiele drzwi!

Rezydentura w Niemczech

Przy ubieganiu się o rezydenturę w Niemczech wyniki ze studiów czy też ocena Lekarskiego Egzaminu Końcowego nie są najważniejsze. Kluczowa jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego oraz Aprobacja Izb Lekarskich, które funkcjonują na terenie każdego landu. W zależności od regionu nieco inne wymagania językowe stawiane są osobom starającym się o specjalizację w Niemczech. Niemniej kandydat musi się wykazać znajomością języka na poziomie B2 lub C1 oraz ukończyć kurs FSP Fachsprachprüfung zwieńczony egzaminem z zakresu znajomości terminologii medycznej.

Specjalizacja Niemcy to najlepsze rozwiązanie dla lekarzy, którzy marzą o zagranicznej karierze. Niemcy od wielu lat borykają się z brakami kadrowymi i nawet jeśli rezydentom jest trudniej objąć rezydenturę, to i tak szanse są ogromne, czego nie można powiedzieć o innych krajach obszaru UE.

Przydatne linki z ciekawymi propozycjami:


Specjalizacja - medycyna w niemczech - Kastel & Germany