Oferta


Bogata oferta, centrum języka niemieckiego, Kastel&Germany

Propozycja organizacji kursów językowych

Centrum Języka Niemieckiego Kastel&Germany

 • profesjonalne szkolenia oraz kursy językowe
 • szkolenia językowe w firmach i instytucjach – niezależnie od wielkości i branży
 • zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania
 • realizacja zajęć w małych grupach
 • tok nauczania ustalony w oparciu o preferencje firmy

Centrum Języka Niemieckiego Kastel&Germany umożliwa uczestnictwo w:

 • kursach języka ogólnego
 • kursach specjalistycznych – branżowych w zależności od profilu grupy
 • kursach grupowych (max. 8 osób)
 • kursach egzaminacyjnych (Goethe Zertifikat, TELC), przygotowanie do egzaminów maturalnych)
 • krótkich kursach intensywnych (prowadzenie prezentacji, korespondencja mailowa)
 • kursach indywidualnych. korepetycjach
 • warsztatach tematycznych we Wrocławiu oraz Berlinie

Kurs obejmuje

 • szeroki zakres słownictwa ogólnego, ze szczególnym naciskiem na słownictwo nawiązujące do sytuacji z życia zawodowego jak np. kontakt z klientem, korespondencja biznesowa, negocjacje, prezentacje, spotkania biznesowe itp.
 • wykorzystanie języka jako narzędzia do komunikacji: przekazywania informacji i wyrażania uczuć, odbierania informacji, tworzenie sytuacji językowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych
 • kreowanie zadań językowych poprzez interakcję między uczestnikami – czynna współpraca: ćwiczenia, krótkie scenki i dialogi, symulacje, praca z elementami audio – wizualnymi
 • przygotowanie kursantów do łatwego i bezstresowego porozumiewania się w języku niemieckim w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania gramatycznie poprawnych opinii i argumentowania

Organizacja pracy na kursach stacjonarnych, indywidualnych oraz firmowych

NA STARCIE

 W TRAKCIE

NA MECIE

 • Analizujemy potrzeby – przeprowadzamy ankietę – pozwalającą ustalić szczegółowe oczekiwania uczestników kursu
 • Przeprowadzamy audyt językowy (rozmowa weryfikacyjna + test online kastelgermany.pl) – umożliwiający optymalny dobór poziomu zaawansowania uczestników
 • Opracowujemy dostosowany do potrzeb klienta program nauczania
 • Sprowadzamy niezbędne materiały do nauki języka.
 • Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę
 • Gwarantujemy naukę  w oparciu o autorskie metody nauczania oraz najnowsze technologie
 • Pracę ze słownictwem wspieramy zastosowaniem najnowszych aplikacji
 • Prowadzimy nadzór metodyczny nad prowadzonym kursem
 • Przygotowujemy sprawozdania, raporty z prowadzonego szkolenia     (frekwencja i postępy w nauce)
 • Zapewniamy naukę w milej atmosferze
 • Zakończenie poziomu egzaminem ustnym  i pisemnym oraz oceną ze znajomości języka
 • Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji przeprowadzonego kursu oraz indywidualne raporty osiągnięć słuchaczy
 • Wystawiamy zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U. Nr 103, poz. 472,29 października 1993 r.)
 • Po ukończonym poziomie umozliwiamy dalszy rozwój. Zapraszamy do kontynuacji nauki i dalszej współpracy

Nasi kursanci mogą bezpłatnie korzystać z

 • dodatkowych konsultacji z lektorem
 • dodatkowych warsztatów fonetycznych i gramatycznych
 • rabatu na zakup podręczników