Oferta dla Lekarzy


Kursy ogólne – online – w kontekście medycznym

 • Kurs ogólny obejmuje wszystkie poziomy językowe (A1, A2, B1, B1+, B2, C1).
 • Zajęcia odbywają się w kameralnych warunkach online dla Kursantów, Kursantek z całego świata. (grupy 6-8 osobowe).
 • Wszystkie kursy kierowane są do osób chcących uczyć się języka niemieckiego, nie są to kursy uwzględniające medyczny język fachowy, na zajęciach wprowadzane są wyłącznie jego elementy, z uwagi na fakt, że pracujemy wyłącznie ze studentami medycyny oraz lekarzami.
 • Pierwszym krokiem w przygotowaniu przyszłych lekarzy do międzynarodowej kariery jest uzyskanie certyfikatu z języka ogólnego na poziomie B2/C1. Wszystkie kursy realizowane są zatem pod kątem przygotowania do bezproblemowej komunikacji oraz uzyskania jak najlepszego wyniku. Do tej pory zdawalność egzaminów wynosi w K&G 95%.
 • Kurs ogólny grupowy odbywa się w trybie express – online  jeden raz w tygodniu x 120 min.
  • Wariant ten umożliwia możliwie najszybszą, lecz niemniej efektywną realizację jednego poziomu w trakcie roku akademickiego.
 • Uczestnicy kursu zobowiązani są do intensywnej pracy własnej, która weryfikowana jest w trakcie roku akademickiego dwoma testami, test semestralny + test końcowy oraz praktycznym egzaminem ustnym na zakończenie roku. Terminy podawane są na pierwszych zajęciach. 
 • Kalendarz spotkań w K&G stworzony jest w oparciu o podział roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Współpracując od lat ze studentami medycyny, staramy się dopasować do ich potrzeb, sesji egzaminacyjnych oraz dni wolnych od uczelni, umożliwiając tym samym naukę w komfortowych i sprzyjających warunkach.
 • Szanujemy Twój czas i pieniądze. Po co płacić za zajęcia, na których i tak nie będziesz mógł się pojawić? 
 • Przydział do grup odbywa się na podstawie niezobowiązującej weryfikacji online oraz korespondencji mailowej, w której potencjalni zainteresowani powinni przedstawić swoją „historię językową“ zawierając w niej dopowiedzi na pytania:Jak długo uczyłeś się języka? Ile lat trwała przerwa? Na jakim poziomie chciałbyś rozpocząć naukę…? Następnie niezbędnym warunkiem jest odesłanie formularza zgłoszeniowego, deklaracji wyrażającej chęć podjęcia nauki, załączanego w pierwszym z maili.
 • Oferta cenowa przedstawiana jest w indywidualnej korespondencji. Cena kursu zależy bowiem od ilości osób w grupie oraz momentu rozpoczęcia nauki, dlatego przedstawiana jest w wersji spersonalizowanej. Kursantom kontynuującym naukę przydzielane są zniżki.
 • Istnieje możliwość stworzenia własnej grupy, szóstki klinicznej, w trybie online bądź stacjonarnym. Wówczas możemy przygotować spersonalizowaną ofertę.

Kursy indywidualne oraz online

Zapraszamy również do uczestnictwa w zajęciach indywidualnych, które odbywają się  online Spersonalizowana oferta zostanie wysłana na maila po uprzedniej weryfikacji poziomu oraz rozplanowaniu treningu językowego. Każdy kurs indywidualny realizowany jest w oparciu o konkretny cel i oparty o spersonalizowany program. 

Warsztaty dla studentów medycyny – język branżowy medyczny

W trakcie roku w CJN K&G organizowane są warsztaty z języka branżowego dla studentów medycyny. Są to spotkania tematyczne: Anamnese, Medizinischer Wortschatz, KU- Körperliche Untersuchung itp. Uczestnikami warsztatów mogą być wszyscy zainteresowni studenci medycyny, niekoniecznie uczęszczający na kursy ogólne, stacjonarne do CJN K&G. Są to zajęcia dodatkowe.

Wszystkim kursantom CJN K&G przysługują jednak atrakcyjne zniżki na udział w warsztatach.

Celem takiego spotkania jest przygotowanie studentów planujących wakacyjne praktyki  w Niemczech (Famulatur), czy też roczny wyjazd w ramach programu Erasmus do jednej z niemieckich klinik.
Zaletą warsztatów jest możlwiość uczestnictwa w zajęciach niezależnie od realizowanego w danej chwili poziomu. (takiej możliwości nie ma w przypadku zapisów na kurs FSP (B2/C1).
Warsztaty z języka branżowego prowadzone są zawsze przez właściciela CJN K&G Annę Kastelik w oparciu o uniwersalny materiał oraz lata współpracy ze studentami medycyny.

Kursy Fachsprachprüfung

Zapraszamy do zakładki FSP. Oferujemy kompleksowe przygotowanie lekarzy do wykonywania zawodu w Niemczech. Poza językowym przygotowaniem do egzaminu, istnieje możliwość fachowej konsultacji, tłumaczenia niezbędnych dokumentów (w przypadku udziału w kursie oraz znalezieniu pracy we współpracy z nami są one darmowe, zarówno na kurs udzielana zostaje bardzo wysoka zniżka).

Przygotowanie do Certyfikatu C1 (Goethe Zertifikat)

Odbywają się one na kursach indywidualnych bądź w wariancie grupowym. W ramach przygotowania do certyfikatu oferujemy raz w miesiącu dodatkowe spotkania, na których uwaga skupia się wyłącznie na technicznym przygotowaniu do egzaminu. Zachęcamy do zapisów, wszystkie terminy pojawiają się na bieżąco na facebooku oraz instagramie.

Kurs konwersacyjny, utrwalający B2/C1

Dla osób, które posiadają już certyfikat, ale pragną utrzymać kontakt z językiem.

Po zdanym certyfikacie, w przypadku gdy wyjazd za granicę nie odbywa się natychmiast często pojawia się potrzeba podtrzymania kontaktu z językiem.

Wszystkim kursantom, którzy uzyskali certyfikat językowy na poziomie B2/C1 proponujemy dwa razy w miesiącu spotkania trwające 90 min (C1/ C2)w których nacisk kładziony jest na konwersację oraz utrwalanie struktur leksykalno gramatycznych. (Dodatkowo płatny, szczegóły na mailu)

Gramatyczny  odział ratunkowy „GOR“

Kilka razy w miesiącu, odpowiednio dla danego poziomu organizujemy spotkania, utrwalające gramatykę, na których w przystępny oraz oparty na praktycznych ćwiczeniach sposób utrwalamy bardziej problematyczne kwestie.

Oferta bezpłatna

Kluczowa w skutecznej komunikacji jest jak najczęstszy kontakt z językiem. W ramach organizowanych przez nas kursów w trakcie roku akademickiego Słuchacze*czki mają możliwość do uczestnictwa w licznych, cyklicznych i bezpłatnych projektach konwersacyjnych takich jak:

– poniedziałek z medycyną

– środa dla języka

– piątki w Charite 

I wiele innych oferowanych na bieżąco w naszych social mediach z dedykacją dla lekarzy lekarek i studentów oraz studentek medycyny.