Kursy językowe dla lekarzy, a „standardowe” kursy językowe – różnice

Kursy językowe dla studentów medycyny czy lekarzy wymagają specjalnego przygotowania.

Skupiają się one bowiem na nauce słownictwa. Dodatkowo, ważna jest intensyfikacja tempa pracy po to, by w jak najkrótszym czasie zrealizować zaplanowany materiał.

Ważnym aspektem w nauce języka przez lekarza czy studenta medycyny jest fakt, że nauka języka powiązana jest z praktyką, w formie codzienności klinicznej.

I tu z kolei pojawia się temat poziomu językowego, posiadanego przez daną osobę. Do  swobodnej komunikacji z pacjentem, pożądanym poziomem jest minimum C1.

Kompetencje językowe lekarza powinny pomagać bowiem w odnalezieniu się w szpitalnej rzeczywistości oraz zrozumieniu terminologii medycznej.


Opublikowano

w