Kurs FSP dla lekarzy – co to jest?

uśmiechnięta lekarka na szkoleniu

Kurs FSP ma na celu pogłębienie znajomości języka niemieckiego i przygotowanie do egzaminów Fachsprachenprüfung, które są wymagane, aby uzyskać pełnię praw do wykonywania zawodu na terenie Niemiec. Warto wiedzieć, że w przypadku lekarzy wyjeżdżających na specjalizację lub do pracy za nasza zachodnią granicę, niewystarczająca jest ogólna znajomość języka niemieckiego. Do płynnej komunikacji z pacjentami oraz z personelem medycznym niezbędna jest znajomość słownictwa specjalistycznego i żargonu medycznego.

Ze względu na specyfikę języka zawodowego, na kurs FSP mogą zapisać się osoby znające język niemiecki na poziomie B2. Zasadniczo w naszym centrum językowym elementy słownictwa medycznego wprowadzamy już w grupach początkujących i od zajęć na poziomie A1 posługujemy się terminologią na co dzień używaną przez medyków. Wszystkie zajęcia na wszystkich poziomach nauczania nastawione są na słownictwo medyczne. Dzięki temu przyszli lekarze mają ułatwioną drogę do zdania egzaminu FSP i uzyskania Aprobacji, czyli prawa do wykonywania zawodu.

Jak przygotować się do egzaminu FSP?

Przed przystąpieniem do egzaminu FSP kursanci uczą się prowadzenia rozmów z pacjentami i innymi lekarzami oraz zapoznają się ze sposobem prowadzenia dokumentacji medycznej, nieodzownie związanej z pracą lekarza. Przygotowania do egzaminu FSP są kompleksowe – z nami zdobędziesz wymagane umiejętności językowe i będziesz mógł rozpocząć karierę za granicą! Nauczymy cię branżowego słownictwa wraz ze stosowanymi skrótami i znaczeniami, z którymi polscy lekarze mają najwięcej trudności. Pokażemy ci jak unikać nieporozumień i nieścisłości językowych, tak aby ułatwić ci start zawodowy za granicą. Zajęcia prowadzimy stacjonarnie i zdalnie, oferujemy także konsultacje indywidualne.


Opublikowano

w