Home » Blog » Jaki poziom językowy jest rekomendowany, aby wyjechać do pracy zagranicę?

Jaki poziom językowy jest rekomendowany, aby wyjechać do pracy zagranicę?

Duże centra medyczne dokonują selekcji kandydatów na podstawie uzyskanego certyfikatu, potwierdzającego kompetencje językowe. Rekomendowanym poziomem jest C1, w ostateczności B2.

Studenci w ramach kursów językowych w Kastel&Germany  realizują wersję kursu express, w czasie trzydziestu dwugodzinnych spotkań. Taki kurs zapewnia realizację całego poziomu w ramach programu. Stażyści i lekarze są zwykle bardzo zdeterminowani do szybkiej i efektywnej nauki języka niemieckiego. Często muszą pogodzić naukę języka obcego z pracą w szpitalu i napiętym grafikiem.

Centrum Języka Niemieckiego Kastel&Germany specjalizuje się w przygotowaniu lekarzy w ciągu 7-8 miesięcy do pracy poza granicami naszego kraju. W ciągu tego okresu czasu możliwe jest bowiem rozwinięcie swoich kompetencji językowych z poziomu A2 do poziomu C1. Możliwe jest to przy wysokiej determinacji kursanta i uczestnictwie w kursie ok.4 razy w tygodniu.

Nie bez znaczenia pozostaje też wiek kursanta. Z obserwacji w Kastel&Germany wynika, że najefektywniej nauka odbywa się wśród studentów szóstego roku medycyny, stażystów oraz lekarzy specjalistów w wieku 32-34 lata.