Jaki poziom językowy jest rekomendowany, aby wyjechać do pracy zagranicę?

Duże centra medyczne dokonują selekcji kandydatów na podstawie uzyskanego certyfikatu, potwierdzającego kompetencje językowe. Rekomendowanym poziomem jest C1, w ostateczności B2.

Studenci w ramach kursów językowych w Kastel&Germany  realizują wersję kursu express, w czasie trzydziestu dwugodzinnych spotkań. Taki kurs zapewnia realizację całego poziomu w ramach programu. Stażyści i lekarze są zwykle bardzo zdeterminowani do szybkiej i efektywnej nauki języka niemieckiego. Często muszą pogodzić naukę języka obcego z pracą w szpitalu i napiętym grafikiem.

Centrum Języka Niemieckiego Kastel&Germany specjalizuje się w przygotowaniu lekarzy w ciągu 7-8 miesięcy do pracy poza granicami naszego kraju. W ciągu tego okresu czasu możliwe jest bowiem rozwinięcie swoich kompetencji językowych z poziomu A2 do poziomu C1. Możliwe jest to przy wysokiej determinacji kursanta i uczestnictwie w kursie ok.4 razy w tygodniu.

Nie bez znaczenia pozostaje też wiek kursanta. Z obserwacji w Kastel&Germany wynika, że najefektywniej nauka odbywa się wśród studentów szóstego roku medycyny, stażystów oraz lekarzy specjalistów w wieku 32-34 lata.


Opublikowano

w