Jak załatwić PJ ze strony polskiej – nadal być studentem?

Najlepiej ustalać te kwestie bezpośrednio ze szpitalem / placówką, w której chcemy odbyć nasz PJ.

Niektóre szpitale mogą faktycznie wymagać statusu studenta, inne pójdę na ugodę. Wszystko rozgrywa się wewnętrznie na poziomie rekrutacji oraz prowadzonych rozmów.


Opublikowano

w