Jak uzyskać prawo do wykonywania zawodu w Niemczech?

lekarka

W Niemczech nasila się problem braków kadrowych w opiece medycznej. Społeczeństwo się starzeje, a lekarzy nie przybywa, dlatego w szpitalach niemieckich coraz częściej zatrudniani są medycy z innych krajów. Aby jednak uzyskać prawo do wykonywania zwodu, konieczne jest sprostanie ściśle określonym wymogom.

Jak lekarz może uzyskać prawo do wykonywania zawodu w Niemczech i rozpocząć pracę w szpitalu? 

Prawo do wykonywania zawodu nazywane jest Approbation, czyli Aprobacją, która można uzyskać, składając w odpowiednim landzie następujące dokumenty:

  • Życiorys
  • Akt urodzenia
  • Dowód tożsamości
  • Zaświadczenie o niekaralności
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu

Dodatkowo lekarze, którzy chcą pracować w międzynarodowej kadrze muszą przedstawić świadectwo potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 i zaświadczenie od przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia. Proces nostryfikacji odbywa się automatycznie.

Wymagania językowe dla lekarzy pracujących w Niemczech

W pracy lekarza w międzynarodowej kadrze niezwykle ważne jest sprawne posługiwanie się językiem niemieckim. Oprócz języka ogólnego lekarz musi znać słownictwo medyczne, dlatego jeszcze przed wyjazdem warto zapisać się na kurs, który przygotuje do egzaminu niemieckiego dla lekarzy. W Niemczech wymagany jest poziom co najmniej B2, ale większe szanse na zatrudnienie mają lekarze władający językiem na poziomie C1. W naszym centrum językowym organizujemy kursy FSP, na które mogą zapisywać się osoby znające niemiecki B2. Na kursie medycy zapoznają się z terminologią medyczną niezbędną do płynnej komunikacji z pacjentami i personelem medycznym oraz do uzupełniania dokumentacji. Po ukończeniu kursu lekarz jest gotowy do przystąpienia do egzaminu w Instytucie Goethego.


Opublikowano

w