Jak szybko poznać niemieckie słownictwo medyczne?

zakreślanie słów w słowniku języka niemieckiego

Znajomość ogólnego języka niemieckiego stosowanego w potocznej komunikacji jest niewystarczająca – dla lekarzy równie istotne jest biegłe posługiwanie się słownictwem medycznym i zwrotami stosowanymi w żargonie medycznym. Organizujemy kursy niemieckiego dla lekarzy, na których można w łatwy i szybki sposób przyswoić niezbędne umiejętności językowe.

Lekarze, którzy nie ukończyli studiów w języku niemieckim, muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego i słownictwa medycznego, które umożliwia swobodną komunikację z personelem medycznym oraz z pacjentami. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu, lekarz musi zdać egzamin językowy FACHSPRACHENPRÜFUNG potwierdzający znajomość języka zawodowego. Na kurs FSP mogą zapisać się osoby posługujące się niemieckim na poziomie co najmniej B2. Podczas przygotowania do egzaminu FSP w naszym centrum językowym prowadzone są zajęcia dopasowane do wiedzy i umiejętności kursantów. Język zawodowy wprowadzamy już w grupach początkujących, co znacznie ułatwia naukę na późniejszych etapach.

Nauka niemieckiego przed wyjazdem do pracy

Lekarze muszą przygotować się do egzaminu językowego w Izbie Lekarskiej w Niemczech – jest to podstawa, aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu. Należy jednak pamiętać, że język zawodowy i ogólny nie są tożsame, dlatego medycy powinni zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminu z zakresu języka medycznego. Na zajęciach kursanci zapoznają się z terminologią stosowaną w różnych dziedzinach medycyny. W ramach specjalnie opracowanego programu nauczania intensyfikujemy naukę, dzięki czemu medycy przygotowywani są do egzaminu w szybkim tempie. Lekarz uczy się komunikacji z pacjentem oraz przygotowywania dokumentacji, a także prowadzenia rozmów z innymi lekarzami.


Opublikowano

w