Erasmus w Niemczech


Erasmus in Deutschland

Alternatywą dla zapoznania się z niemieckimi realiami oraz najlepszym z możliwych sposobów na stosowanie języka w praktyce jest znany w całej Europie Program Erasmus, w ramach którego studenci wyjeżdżają na semestralne lub roczne wymiany oraz praktyki wakacyjne. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nawiązał współpracę z następującymi uczelniami w Niemczech.

wydział lekarski erasmus

Podczas wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus student przez 12 miesięcy studiuje na niemieckiej uczelni, a więc wymagany jest odpowiedni poziom znajomości języka niemieckiego. W Centrum Języka Niemieckiego Kastel&Germany prowadzimy kursy niemieckiego dla studentów medycyny i przygotowujemy do wyjazdu w ramach programu Erasmus. Chcesz mieć szanse w programie Erasmus medycyna Niemcy? Zapisz się na zajęcia językowe już dziś!

Wymagania dotyczące wyjazdu na Erasmusa i praktyk wakacyjnych w Niemczech

Warunkiem ubiegania się o miejsce na Erasmusie bądź praktykach w Niemczech jest uczestnictwo w rozmowie rekrutacyjnej przeprowadzanej po niemiecku na uczelni, dobra średnia ocen oraz przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka przynajmniej na poziomie przynajmniej B1 (GER).

W takim wypadku zaświadczenia wystawiane przez Centrum Języka Niemieckiego K&G są dokumentem, który w zupełności wystarcza do spełnienia wymogów stawianych przez niemieckie placówki. O takie zaświadczenie może ubiegać się każdy student, który bierze udział w kursach organizowanych przez CJN K&G oraz zalicza bieżące testy z wynikiem pozytywnym.

Opinie studentów

Co na ten temat mają do powiedzenia Wasi koledzy, którzy mieli okazję skorzystać z tego rodzaju wymiany kulturowo-językowej? (Już wkrótce)


niemiecki wrocław szkoła językowa - rozpocznij naukę


Przygotowanie do wyjazdu na erasmus, Kastel&Germany