Home » Erasmus w Niemczech
15 lipca 2018

Erasmus w Niemczech

Erasmus in Deutschland

Kolejną alternatywą dla zapoznania się z niemieckimi realiami oraz najlepszym z możliwych sposobów na stosowanie języka w praktyce jest niewątpliwie znany w całej Europie Program Erasmus, w ramach którego wyjeżdżacie na semestralne, roczne wymiany czy też realizujecie w ramach tego programu praktyki wakacyjne. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nawiązał współpracę z następującymi uczelniami w Niemczech:

wydział lekarski erasmus

Źródło: https://www.umed.wroc.pl/erasmus-studia

Znajomość języka- wymagania dotyczące wyjazdu na Erasmusa i praktyk wakacyjnych w Niemczech:

Warunkiem ubiegania się o miejsce na Erasmusie bądź praktykach w Niemczech jest uczestnictwo w rozmowie rekrutacyjnej przeprowadzanej po niemiecku na uczelni, dobra średnia ocen oraz przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka przynajmniej na poziomie przynajmniej B1 (GER).

W takim wypadku zaświadczenia wystawiane przez Centrum Języka Niemieckiego K&G są dokumentem, który w zupełności wystarcza do spełnienia wymogów stawianych przez niemieckie placówki. O takie zaświadczenie może ubiegać się każdy student, który bierze udział w kursach organizowanych przez CJN K&G oraz zalicza bieżące testy z wynikiem pozytywnym.


Co na ten temat mają do powiedzenia Wasi koledzy, którzy mieli okazję skorzystać z tego rodzaju wymiany kulturowo-językowej? (Już wkrótce)niemiecki wrocław szkoła językowa - rozpocznij naukę

 

Przygotowanie do wyjazdu na erasmus, Kastel&Germany