Czy znajomość języka niemieckiego jest niezbędna, by rozpocząć pracę za granicą?

lekarka ze stetoskopem

Niemcy to częsty kierunek wybierany przez młodych lekarzy rezydentów i studentów medycyny. Zjawisko starzejącego się społeczeństwa i nieustanne braki kadrowe z tym związane spowodowały, że procedura uzyskania praw do wykonywania zawodu w Niemczech jest łatwiejsza do przebrnięcia niż w innych krajach. Niemcy to kraj otwarty dla młodych medyków i studentów marzących o specjalizacji za granicą. Aby jednak uzyskać Aprobację, trzeba wykazać się umiejętnościami językowymi.

Bez znajomości niemieckiego lekarz nie uzyska Aprobacji!

Medycy planujący wyjazd w celach zawodowych do Niemiec, muszą zadbać o odpowiednie przygotowanie językowe. Wart podkreślenia jest fakt, że znajomość języka ogólnego jest niewystarczająca i aby podjąć pracę w niemieckiej placówce medycznej, konieczne jest biegłe operowanie językiem medycznym. W naszym centrum językowym organizujemy kursy niemieckiego dla lekarzy. Już od grup początkujących ukierunkowujemy zajęcia na język zawodowy, co znacznie ułatwia uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie FSP. Jest to jeden z kroków do nadania pełni praw zawodowych.

Język medyczny a język ogólny

Do swobodnej komunikacji w obcym języku wystarczy znajomość języka na poziomie B2. Język ogólny nie zastąpi jednak znajomości języka medycznego. W codziennej pracy medyk może spotkać się ze specjalistyczną terminologią, skrótami i oznaczeniami a bez odpowiedniego przygotowania mogą się pojawić spore problemy w komunikacji. Właśnie dlatego w naszym centrum językowym przygotowujemy do egzaminów FSP i uczymy rozmawiać z pacjentami i personelem medycznym oraz pokazujemy, jak uzupełniać dokumentację. Nasze zajęcia są ukierunkowane na język medyczny – tu nie ma miejsca na rozmowy o pogodzie ani o planach wakacyjnych.


Opublikowano

w