Czy można być rezydentem w Niemczech jednocześnie mieszkając w Polsce czy miejsce zameldowania powoduje jakiś problem?

W Niemczech nie ma REZYDENTÓW. To termin odnoszący się do Polski. W Niemczech rozpoczynasz specjalizację, po uprzedniej rozmowie z Chefarztem, który Cię przyjmuje do pracy na oddziale i melduje w Ärztekammer, że zaczynasz specjalizację na jego oddziale. Jesteś opłacany przez szpital, nie przez państwo. Możesz teoretycznie mieszkać, gdzie chcesz. Jednakże w niektórych landach, żeby móc otrzymać prawo wykonywania zawodu i rozpocząć pracę konieczne jest zameldowanie w Niemczech.