Czy jest jakaś norma godzin dyżurów, które trzeba wyrobić w trakcie robienia specjalizacji? 

Program specjalizacji można znaleźć na stronach Izb Lekarskich. W programie specjalizacji nie ma mowy o ilości dyżurów, które trzeba „wyrobić”, aby ubiegać się o egzamin specjalizacyjny. Ważna jest ilość „wyrobionych” godzin/dni/miesięcy pracy na poszczególnych oddziałach/pododdziałach oraz procedur – to każdy program specjalizacji bardzo dokładnie podaje. Konieczność odbywania dyżurów najczęściej reguluje umowa o pracę i specyfikacja oddziału oraz niedobory kadrowe. 


Opublikowano

w