Co to jest kurs FSP dla lekarzy ?

Kurs FSP, z niemieckiego FACHSPRACHENPRÜFUNG

Kurs FSP to kurs, który powinni zdać lekarze, ubiegający się o niemieckie prawo do wykonywania zawodu.

Kurs FSP dedykowany jest dla  lekarzy, którzy nie ukończyli studiów w języku niemieckim.

Lekarze, przystępujący do kursu FSP powinni posiadać umiejętności językowe na poziomie minimum B2.

Zgodnie z decyzją 87. Konferencji Ministrów Zdrowia z dn. 26–27 czerwca 2014 r., lekarze, władający językiem niemieckim na poziomie B2 (mowa tu o umiejętnościach zweryfikowanych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego GER-B2), zobowiązani są dodatkowo wykazać specjalistyczne umiejętności językowe w kontekście zawodowym na poziomie C1.

Egzamin, kończący kurs FSP weryfikuje, czy lekarz posiada specjalistyczne słownictwo  medyczne, dzięki któremu będzie w stanie w sposób swobodny porozumiewać  się z pacjentami oraz pozostałym personelem medycznym. 

Każdego lekarza zainteresowanego kursem FSP, zapraszamy do szkoły Kastel Germany.


Opublikowano

w